POSVETITEV JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU Smo tik pred pomembnim dogodkom posvetitve Jezusovemu in Marijinemu Srcu. Sama posvetitev še ne zadostuje. Lahko je to le en lep obred, ki ne prinaša posebnih sadov, če ne sklenemo, da se bomo trudili živeti v skladu s posvetitvijo. Kaj bom torej storil po posvetitvi? Prizadeval si bom, da bom živel po Jezusovem evangeliju in spolnjeval njegovo zapoved