POSVETILI SMO SE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU Sobota, 13. maj, je bil za našo župnijo zares velik dan. Lepo število vernikov se je zavestno in svobodno odločilo, da želi hoditi po poti vere in dosledno izpolnjevati krstne obljube. Posvetitev Jezusovemu in Marijinemu Srcu in življenje iz te posvetitve prinaša mnoge duhovne sadove, ki se bodo v polnosti razodeli šele v večnosti. Že v dneh