Martin, leto XL, številka 10

Molitev rožnega venca lahko uporabimo kjerkoli in kadarkoli. Različne molitve ljudi, ki so bili prijatelji z Bogom, nas lahko navdihnejo in nam pomagajo, da postanemo pogumnejši v pogovoru z njim. Vendar pa nobena že sestavljena molitev ni magična formula, ki bi imela vpliv že zaradi svojih besed. Bog je svoboden, in ko molimo, je zanj pomemben samo naš odnos. Najraje posluša uboge, tiste, ki prosijo s srcem, ki iščejo dobro drugega. Molitev rožnega venca nam pomaga srečati Jezusa, Marijo, njuno življenje in nam tako pomaga vztrajati v njuni navzočnosti. Zato z zvestobo rožnemu vencu lahko prihajaš vedno bližje Božjemu srcu in lahko izprosiš vse. Toda, saj je najbrž razumljivo, Bog nam ne prešteva, koliko desetk ali celih rožnih vencev smo ali nismo zmolili na dan. Bog je vesel srca, časa, truda, ko želimo biti zares z njim in ko mu izkažemo zaupanje kot Očetu. Molitev rožnega venca si moramo vzeti kot čas, ki ga prebijemo z Marijo. Z njo potujemo skozi Jezusovo življenje in tako premišljujemo skrivnosti vere. Ta molitev nam podarja bližino z Marijo, ker je prva lahko spremljala največjo skrivnost – Boga, ki je postal majhno dete, se prepustil našim rokam in napravil v ljubezni do nas največji korak. Bila je nevsiljivo navzoča ob svojem sinu v vseh obdobjih njegovega življenja. Na enak način je navzoča tudi v našem, če le hočemo sprejeti njeno roko, kar lahko storimo z molitvijo. Rožni venec je tako preprosta molitev, da nam omogoča, da ga lahko molimo tudi med drugimi opravili ali pa prekinemo intenzivno delo s kratko zdravo Marijo. Tako svoje delo lahko nenehno izročam Bogu in mu dajem prvo mesto. Potem tudi rezultat pripada njemu.

SKAVTI V NAŠI ŽUPNIJI
Zaradi velikega števila mladih skavtov, ki se že dolga leta srečujejo v Kranju, smo se dogovorili, da del stega preselijo k nam. Tako se bodo sredi oktobra začela redna srečanja za skavte tudi pri nas. Pri nas se bodo srečevali: volčiči (učenci od 3. do 5. razreda), četa v 4 skupinah (od 6. razreda OŠ do 1. letnika SŠ), klan (od 2. letnika SŠ do 1. letnika fakultete) in občasno tudi SKVO (skupina voditeljev). Zaenkrat so skupine polne, nekaj prostora je le še v 3. razredu, bomo pa delali na tem, da se bodo kmalu lahko prijavili tisti, ki želijo postati skavti.
IGRALNICA V NAŠEM ŽUPNIŠČU
Ko se je od nas izselil g. Rudi Tršinar, se je kletnih prostorih župnišča našel prostor (on ga je uporabljal za svojo opremo), ki smo ga izpraznili in prišlo mi je na misel, da bi ga lahko uporabljali za igre in druženja. Vanj smo umestili nekatera igrala (3 ročne nogomete in biljard), ki jih pa zaradi neprimernega dostopa nismo uporabljali. Letos je končno dozorela ideja, da prebijemo steno iz mladinske sobe v novi prostor. Dela smo se ob budnem spremljanju statika lotili v avgustu in presenečeni ugotovili, da je stena debela kar 155 cm; 100 cm je starega kamnitega zidu od nekdanjega župnišča in 55 cm novega armiranega betona. Delo smo uspešno opravili in prostore temeljito očistili, za kar izrekam veliko zahvalo vsem, ki ste pri tem sodelovali. Mladi so prostor in igrala že preizkusili in ugotovili, da bo stvar zelo koristna za različne skupine (tudi skavte), ki se srečujejo v župnišču.

SPOROČILA!

1. DEKANIJSKO SREČANJE MINISTRANTOV bo v soboto, 30. 9. ob 9. uri v Naklem. Pomerili se bodo v kvizu in v nogometu.

2. KATEHUMENAT se bo v Kranju začel v torek, 3. 10. ob 19.30. Vabljeni vsi odrasli, ki se želijo pripraviti na krst, prvo sv. obhajilo in na birmo.

3. ROMANJE ŽUPNIJSKIH SODELAVCEV v znamenje hvaležnosti za vaše delo bo v soboto, 7. 10. Avtobus bo odpeljal ob 7h izpred župnijske cerkve. Obiskali bomo kapucinski samostan v Celju, Slomškov dom, Ptujsko goro… S seboj vzemite kakšen prigrizek, da boste lažje počakali do kosila.

4. IZLET ŽUPNIJSKE KARITAS bo v soboto, 14. 10. Avtobus bo prav tako odpeljal ob 7h izpred cerkve. Obiskali bomo Maribor in nekatere kraje v bližini.

5. FARNO ŽEGNANJE, to je obletnica posvetitve naše cerkve, bomo obhajali v nedeljo, 15. 10. S hvaležnostjo se bomo spomnili tistega leta (1737), ko je bila naša cerkev zgrajena in posvečena. Naša cerkev je torej letos stara 286 let. Bodimo vredni nasledniki naših prednikov, ki so zgradili našo lepotico in potrudimo se, da bomo koristni člani žive Cerkve – župnijskega občestva. Na praznik bo ofer za poplačilo stroškov obnove vhodnih vrat.

6. REVIJA CERKVENIH PEVSKIH ZBOROV za našo dekanijo bo v nedeljo, 15. 10. ob 15. uri v Predosljah. Vabljeni k poslušanju.

7. MISIJONSKO NEDELJO obhajamo 22. 10. Zopet bomo povezani z našimi misijonarji in prispevali svoj dar za njihovo delo.

OSNOVNE INFORMACIJE

  • KRŠČEVANJE OTROK je redno vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov pa v soboto pred krstno nedeljo.
  • BOTRI pri krstu ali pri birmi so lahko tisti, ki so prejeli zakramente uvajanja (krst, obhajilo in birmo), ne živijo v izven zakonski ali zgolj civilno zakonski skupnosti in se trudijo živeti po veri (hodijo ob nedeljah k sv. maši in prejemajo zakramente).
  • MOŽNOST ZA SPOVED je vsak četrtek po maši, petek pol ure pred mašo in v nedeljo pol ure pred prvo mašo. Za spoved lahko pokličete tudi po telefonu.
  • BOLNIKE obiskujem vsak prvi petek v mesecu, v nujnih primerih pa kadarkoli. Lepo prosim, da me povabite k bolniku, kadar je resno bolan, ker v tem stanju najbolj potrebuje milost odpuščanja in Božjo pomoč v preizkušnjah.
  • DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204
  • URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal:

ŽU KR-Šmartin
Odgovarja: Bojan Likar, župnik
tel. 04 270 11 10 ali 041 545 258

MAŠNI NAMENI so v MARTINU v PDF obliki
(odprite ali prenesite)

OPOMBA: Pri mašnih namenih sta največkrat zapisana vsaj dva namena, čeprav mašujem sam. Oba tudi imenujem pri sv. maši. Ker duhovnik enkrat lahko opravi le en namen,  enega oddam duhovnikom, ki nimajo svojih mašnih namenov. Zagotavljam vam, da so vsi mašni nameni opravljeni. To je namreč duhovnikova velika skrb in odgovornost.