Martin, leto XL, številka 11

KDO SO VSI SVETI?
Je svetništvo res le za izbrance? Če se izrazim po šolsko: svetništvo za kristjana ni eden od izbirnih predmetov, temveč obvezna vsebina! To ni opcija, temveč edina možna pot! Ki se seveda lahko pokaže v velikih, izrednih dejanjih, trpljenju, celo mučeništvu, a je lahko tudi neopazna, mala pot, pot majhnih vsakodnevnih žrtvic in podarjanj. Gregor Čušin
Namenitev dela dohodnine župnijam ali župnijskim karitas

Davčni zavezanec rezident lahko zahteva, da se do 1 % dohodnine, odmerjene po zakonu, ki ureja dohodnino, od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo, nameni za financiranje upravičencev do donacij, ki so nevladne organizacije, politične stranke, reprezentativni sindikati, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, ter šolski skladi ali skladi vrtcev. V kolikor je odmerjena dohodnina v višini 0 EUR, je tudi znesek donacije 0 EUR.

Vabim vas, da podpišete izjavo o namenitvi dela dohodnine svoji župniji ali župnijski karitas.

Tako izpolnjeno izjavo posredujete na FURS (Finančni urad Ljubljana, Davčna ulica 1, p. p. 107, 1001 Ljubljana) ali oddate v župnišču, da jih skupaj zbrane oddam na FURS. Namenitev dela dohodnine lahko oddate tudi preko spleta na portalu: https://edavki.durs.si.

Rok za oddajo izjav je 31. december. Obrazec najdete zadaj v cerkvi.

Župnijski sodelavci – akcija 2023

Pozdravljeni!

Že kar nekaj časa se v župniji pogovarjamo o tem, da se število ljudi, ki na različnih področjih sodelujejo v župniji, zmanjšuje in starost je vedno višja. Zato smo se odločili, da naredimo akcijo in to število povečamo.

Ko smo imeli s starši veroukarjev na začetku leta srečanje, smo jih povabili, da vsak prinese nekaj sladkega za pogostitev. Če bi vsak računal na druge, bi imeli prazno mizo. Ampak ni bila prazna, imeli smo se prav lepo. Popolnoma enako je s potrebami in nalogami, ki jih opravljamo v cerkvi, župnišču… Dokler vsak nekaj prispeva, stvari tečejo. Ko pa rečemo, ah, saj bo že kdo drug, pa se lahko zgodi, da ne bo nihče. Ni potrebno, da se obvežemo, da bomo vsak teden delali po nekaj ur. Če bi si vsak vzel čas in vsaj enkrat v letu namenil nekaj svojega časa za potrebe župnije, pa bi bilo lažje. Saj to je vendarle naša župnija, delamo zase…

Katere pa so potrebe, službe, naloge, ki jih opravljamo in kje potrebujemo največ novih moči? Spodaj so navedene skoraj vse službe/naloge, ki jih imamo v župniji.

Vzdrževanje:

 • čiščenje cerkve
 • pranje prtov
 • krašenje cerkve
 • čiščenje veroučnih učilnic
 • urejanje okolice cerkve in župnišča skrb za vzdrževanje stavb

Karitativna dejavnost:

 • sodelovanje pri župnijski Karitas
 • obisk starejših in pomoč na domu
 • Sodelovanje pri bogoslužju
 • cerkveno petje ministriranje
 • branje beril
 • priprava seznamov bralcev priprava projekcije
 • vodenje in sodelovanje pri molitveni uri, adoraciji vodenje molitve rožnega venca
 • sodelovanje pri ljudskih pobožnostih, procesijah mežnarjenje in odpiranje cerkve
 • pritrkavanje
 • postavljanje jaslic v cerkvi

Oznanjevanje in skrb za občestvo

 • učenje verouka
 • usposabljanje za bralce beril
 • vodenje šmarnic, trikraljevska akcija priprava druženja župljanov po sveti maši priprava peciva za pogostitve
 • povabilo župnika na kosilo, obisk mladinska skupina, skavti
 • priložnostni dogodki, aktivnosti, romanja srečanja zakonskih in drugih skupin Oratorij in animatorji, birmanski animatorji

Pisarniška dela

 • pomoč v župnijski pisarni
 • skrb za spletno stran in medije
Prenesi prijavnico: PRIJAVNICA (za tisk)

ZAHVALA IN POVABILO

Najprej iskrena zahvala vsem, ki v župniji že sodelujete pri različnih službah. Ker je župnija živa skupnost, delo ni nikoli končano, zato vabimo k sodelovanju tudi nove sodelavce. Posebej vas potrebujemo pri čiščenju in krašenju cerkve, učilnic in pri Karitas. Tudi če ste pripravljeni priti 1x na leto za nekaj ur, je to zelo dobrodošlo! Potrebovali bi tudi takšne, ki bi jih lahko poklicali na kakšno »udarniško« akcijo po potrebi.

Prijavnico lahko oddate v zakristijo ali v nabiralnik zadaj v cerkvi.

Luka Planinc, tajnik ŽPS

SPOROČILA!

1. PRIPRAVA NA PRAZNIK VSEH SVETIH.

• V tednu po 22. oktobru radi opravimo sv. spoved; duhovnika bova v spovednici vsaj pol ure pred vsak sv. mašo. Cerkev namreč naklanja v prvih osmih dneh novembra popolni odpustek, če v teh dneh obiščemo pokopališče, smo bili pri spovedi in obhajilu, izpovemo vero in molimo po namenu sv. očeta.

• Naročila molitve za rajne. Tudi to lahko storite v dneh po 22. oktobru. Najlepše je, če imena pokojnih že doma napišete na listek in ga izročite v zakristiji. Hvala za tudi za dar, ki ga pri tem izročite.

2. SREČANJE BOLNIH IN OSTARELIH bo v nedeljo, 29. oktobra, pri sv. maši ob 10. uri. Pred mašo bo tudi priložnost za spoved. Pri maši boste lahko prejeli zakrament sv. bolniškega maziljenja. Po maši bo še krajše druženje v župnišču. Omogočimo našim bolnim in ostarelim bratom in sestram udeležbo na tem srečanju.

3. PRAZNOVANJE ZAKONSKIH JUBILANTOV bo na zahvalno nedeljo, to je 5. novembra. Pri sv. maši ob 10. uri boste potrdili zakonsko ljubezen in zvestobo, po maši bomo nadaljevali praznovanje v župnišču. Vabljeni vsi, ki letos obhajate okroglo obletnico poroke (5., 10., 15., 20., 25. in vsako nadaljno). Svojo prisotnost sporočite po telefonu vsaj do konca oktobra.

4. CELODNEVNO ČEŠČENJE bo v soboto, 11.11., na god sv. Martina. Spomnimo se, kaj je Jezus očital apostolom na večer svojega trpljenja: »Ali niste mogli eno uro čuti z menoj«?! Bomo mi ta dan poleg udeležbe pri sv. maši sposobni vsaj eno uro posvetiti Jezusu v tihi ali glasni molitvi?

RAZPORED ČEŠČENJA:

 • 9.00-10.00: Pševo, Javornik, Rakovica in Zabukovje;
 • 10.00- 11.00: Gorenja Sava in Savska Loka; 11.00-12.00: Kalvarija in Labore;
 • 12.00-13.00: Stražišče;
 • 13.00-14.00: Sr. in Zg. Bitnje;
 • 14.00-15.00: molitvene skupine;
 • 15.00-16.00: ŽPS, Karitas, pevci in drugi sodelavci;
 • 16.00-17.00: mladina;
 • 17.00-18.00: starši veroukarjev

5. MARTINOVA NEDELJA bo 12. novembra. Obe sv. maši bo vodil ljubljanski pomožni škof, msgr. Franci Šuštar. Pri osmi maši bo blagoslovil obnovljena vhodna vrata. Po obeh mašah bo pred cerkvijo pogostitev, ki jo boste pripravili gostoljubni sodelavci. Ofer bo namenjen za potrebe župnije.

6. SREČANJE SODELAVCEV KARITAS iz celotne kranjske dekanije bo v soboto, 18. novembra ob 9. uri v našem župnišču. Vsi naši člani lepo vabljeni.

OSNOVNE INFORMACIJE

 • KRŠČEVANJE OTROK je redno vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov pa v soboto pred krstno nedeljo.
 • BOTRI pri krstu ali pri birmi so lahko tisti, ki so prejeli zakramente uvajanja (krst, obhajilo in birmo), ne živijo v izven zakonski ali zgolj civilno zakonski skupnosti in se trudijo živeti po veri (hodijo ob nedeljah k sv. maši in prejemajo zakramente).
 • MOŽNOST ZA SPOVED je vsak četrtek po maši, petek pol ure pred mašo in v nedeljo pol ure pred prvo mašo. Za spoved lahko pokličete tudi po telefonu.
 • BOLNIKE obiskujem vsak prvi petek v mesecu, v nujnih primerih pa kadarkoli. Lepo prosim, da me povabite k bolniku, kadar je resno bolan, ker v tem stanju najbolj potrebuje milost odpuščanja in Božjo pomoč v preizkušnjah.
 • DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204
 • URADNE URE: ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00

Izdal:

ŽU KR-Šmartin
Odgovarja: Bojan Likar, župnik
tel. 04 270 11 10 ali 041 545 258

MAŠNI NAMENI so v MARTINU v PDF obliki
(odprite ali prenesite)

OPOMBA: Pri mašnih namenih sta največkrat zapisana vsaj dva namena, čeprav mašujem sam. Oba tudi imenujem pri sv. maši. Ker duhovnik enkrat lahko opravi le en namen,  enega oddam duhovnikom, ki nimajo svojih mašnih namenov. Zagotavljam vam, da so vsi mašni nameni opravljeni. To je namreč duhovnikova velika skrb in odgovornost.