Martin, leto XL, številka 3

PRIPRAVLJAMO SE NA VELIKO NOČ

Kmalu bo Velika noč. Želim vam veliko veselja ob prihajajočih praznikih; veselja, ki traja…

– Da bi ob polomih svojega življenja, svojih odnosov in načrtov ne obupovali, ampak ohranili svoja hrepenenja živa. Gospod ni prišel za smrt, za obup, ampak za novo življenje in vstajenje.

– Da bi se vedno znova spominjali tistega lepega, kar smo že doživeli. Spominjanje in razmišljanje o lepem je pomembno. Ne smemo reči, da je vse enako dobro. Prav spominjanje in razmišljanje o lepem nas vrača na konec naše nekdanje poti in pripravlja nov začetek.

– Da bi se ob spominjanju vedno znova vrnili k Njemu, ki nas vedno čaka: kot Vstali ali pa kot Oče svojega izgubljenega sina. A tu je šele začetek nove poti. Želim vam, da bi bilo velikonočno jutro resnično nov začetek. Sklep, da bomo ob Gospodu bolj vztrajali. Šele tu naša vera začne rasti. Potrebujemo srečevanje z Vstalim, druženje z njim in poslušanje ob njegovih nogah. Gospod je vstal in živi. Živi med nami v zakramentih. Hodi med nami v Božji besedi in hodi med nami kot tisti, ki nam pomaga ali potrebuje našo pomoč.

Vabim vas, da poživimo odnos do zakramentov – svete maše, obhajila, spovedi; da zaživimo na novo ob poslušanju Božje besede in naša življenja bolj usmerimo v konkretno pomoč ljudem v stiski. Tam bo naša velikonočna vera pognala korenine in postala drevo, v katerem bodo našli senco utrujeni in razkropljeni.

ČEŠČENJE NA VELIKO SOBOTO

– 9.00 – 9.30: 9. razred
– 9.30 -10.00: 8. razred
– 10.00 – 10.30: 7. razred
– 10.30 – 11.00: 6. razred
– 11.00 – 11.30: 5. razred
– 11.30 – 12.00: 4. razred
– 12.00 – 12.30: 3. razred
– 12.30 – 13.00: 2. razred
– 14.00 – 15.00: Stražišče
– 15.00 – 16.00: Kalvarija in Labore
– 16.00 – 17.00: Zg. in Sr. Bitnje
– 18.00 – 19.00: Savska Loka, Gor. Sava, Rakovica, Zabukovje, Pševo, Javornik

Za veliko soboto Jezus leži v grobu, mi pa ga častimo v Sv. Rešnjem Telesu. Lepo prosim, da pridete za nekaj časa v cerkev in pripeljete tudi svoje otroke.

BLAGOSLOV VELIKONOČNIH JEDIL

Razpored blagoslova jedil:

– 11.00 – Srednje Bitnje (Sv. Uršula)
– 11.30 – Zgornje Bitnje (Sv. Tomaž)
– 13.00 – župnijska cerkev
– 14.00 – Šmarjetna gora
– 15.00 – Sv. Jošt
– 16.00 – Sv. Jernej
– 17.00 – župnijska cerkev

Blagoslov v župnijski cerkvi je združen s češčenjem Jezusa v Božjem grobu.

Dar, ki ga izročite pri blagoslovu jedil, je namenjen za duhovnika, ki vam blagoslovi jedila in s tem omogoči lepše praznovanje. Bog povrni!

SPOROČILA!

1. G. MIHA KRAMLI bo v petek, 17. marca, ob 19. uri v dvorani našega župnišča spregovoril na temo: »Oblikovanje družinske kulture – uporaba nove tehnologije«. Vsebina je zelo aktualna in pereča in ste vabljeni tako starši otrok Baragovega vrtca, kot starši veroukarjev, pa tudi drugi. Predavatelj je vodja centra za zdravljenje odvisnosti v Novi Gorici.

2. ŠTUDIJSKO SREČANJE članov ŽPS in drugih sodelavcev v Šentvidu nad Ljubljano bo zopet v soboto, 18. marca, z začetkom ob 9. uri.

3. NABIRKA ZA SEMENIŠČE bo v soboto in nedeljo, 19. marca pri vseh sv. mašah. Z njo podpiramo bogoslovce na poti do duhovništva.

4. TEDEN DRUŽINE bo potekal od 19. do 25. marca pod geslom: »Mir se začne v družini«. Vsak večer od 19.45 – 20.05 boste po Zoomu lahko prisluhnili zgodbi, zapeli pesem in molili za mir v naših družinah. Povezava: https://katoliska-cerkev.si/ ali https://portal.pridi.com.

5. POSTNO DEKANIJSKO SREČANJE MLADIH bo v petek, 24. marca, ob 19. uri na Kokrici. Gost srečanja bo zaporniški duhovnik, g. Robi Friškovec. Na srečanju bo tudi priložnost za velikonočno spoved. Mladi, lepo vabljeni!

6. MISIJON NA RADIU OGNJIŠČE bo potekal od 26.3. do 1.4. Misijonski govori bodo vsak dan ob 11.15 in 17.00, ponovitve pa med 22. in 24. uro.

7. VELIKONOČNO SPOVED boste lahko opravili:
 – OTROCI v dneh od 30.3. do 4.4. med veroukom
 – FANTJE in DEKLETA v soboto, 1.4. po maši, ali na dekan. srečanju
 – ODRASLI imate možnost v ponedeljek, 3.4. od 8. do 10. ure in po 17. uri (spovedoval bo dr. Andrej Pirš), v velikem tednu vsak večer po 18. uri, ali v rednih terminih. V petek, 31.3. bo v Kranju tudi celodnevno spovedovanje.

8. BOLNE IN OSTARELE NA DOMU bom obiskal na veliki petek dopoldne. Pred veliko nočjo bi rad obiskal tudi tiste, ki jih redno ne obiskujem.

9. SVETE MAŠE NA VELIKO NOČ bodo nekoliko spremenjene (oglejte si pri mašnih namenih). Pri mašah bo ofer namenjen za potrebe župnije.

10. VEROUK bomo imeli do srede, 5. aprila, potem pa zopet po 16.4. Otroci in odrasli se radi udeležite obredov svetega tridnevja (veliki četrtek, veliki petek in velika sobota), ki so tudi najboljša kateheza.

URADNE URE ponedeljek: 8.00-10.00; torek: 17.00-18.00; petek: 10.00-12.00 (razen na prvi petek v mesecu, ko obhajam bolnike).

Izdal:

ŽU KR-Šmartin
Odgovarja: Bojan Likar, župnik
tel. 04 270 11 10 ali 041 545 258

MAŠNI NAMENI so v MARTINU v PDF obliki
(odprite ali prenesite)

OPOMBA: Pri mašnih namenih sta največkrat zapisana vsaj dva namena, čeprav mašujem sam. Oba tudi imenujem pri sv. maši. Ker duhovnik enkrat lahko opravi le en namen,  enega oddam duhovnikom, ki nimajo svojih mašnih namenov. Zagotavljam vam, da so vsi mašni nameni opravljeni. To je namreč duhovnikova velika skrb in odgovornost.