Martin, leto XLI, številka 4


Vse moje upanje – je tvoje neizmerno usmiljeno Srce. Ničesar nimam v svojo obrambo, le tvoje usmiljenje. V njem je vse moje upanje.
(sv. Favstina Kowalska)
14. – 21. april 2024
TEDEN MOLITVE ZA NOVE DUHOVNE POKLICE
Prosite Gospoda žetve

Teden molitve za duhovne poklice nas spominja, da je poklicanost Božji dar, ki ga določena oseba prepozna in nanj odgovori ali pa ga zavrne. Božjega klica lahko nekdo ne sliši razločno in tako niti ne ve, da je poklican.

Živimo v svetu, kjer je okrog nas veliko glasov in hrupa, zato je klic v duhovništvo, redovništvo ali v misijonsko poslanstvo pogosto težko prepoznati. Tudi zunanje okolje danes duhovnim poklicem ni naklonjeno. Ovira pri odločitvi je tudi strah in nezaupanje. Ali bom zmogel? Sem res poklican? Poklicana oseba še ne razume narave klica in kaj to zanjo pomeni, z odgovorom pogosto odlaša.

Evangeliji poročajo, da se je Jezus ozrl po učencih in jih poklical. Ni jih prepričeval ali gledal na njihove kvalitete, enostavno jih je povabil, naj hodijo za njim. Nekateri izmed njih so nagovorili svoje prijatelje in jih pripeljali k Jezusu. Šele, ko so bili z Gospodom in z njim vztrajali na poti, so utrdili vero in poklicanost ter postali pravi nosilci oznanila novega življenja za druge.

Teden molitve za duhovne poklice je za Cerkev priložnost za okrepljeno molitev, da bi poklicani prepoznali Božje povabilo in nanj odgovorili pritrdilno. Gospod kliče tudi po drugih ljudeh, zato pomislimo, ali je kdo v našem okolju, ki kaže znamenja Božjega klica. Nagovorimo ga in spodbudimo k razmisleku, ali ga Gospod morda kliče. Odločitev mora biti vedno njegova, svobodna in osebna. Molitev Cerkve pa je priprošnja Bogu, da poklicanim da svojega Duha razločevanja, poguma in trdne vere ter vztrajnosti na poti.

Hvala vsem, ki molite za nove poklice in za stanovitnost vseh, ki smo že odgovorili na Božji klic. Zahvaljujmo se Gospodu za poklicanost. Molimo vztrajno in z vero ter zaupajmo, da nam bo Nebeški Oče dal novih poklicev, ki jih Cerkev in naša škofija potrebuje. Naj bo Božji blagoslov in mir z vami vsemi!

Andrej Saje, novomeški škof

SPOROČILA!

1. BLIŽNJA PRIPRAVA NA SV. BIRMO:

• Preizkus znanja bo med veroukom po 7. aprilu 2024.
• Birmanska devetdnevnica se bo začela v četrtek, 11. aprila ob 19. uri.
Udeležijo se je vsi birmanci, zelo ste dobrodošli tudi starši, botri in drugi verniki.
• G. nadškof Stanislav Hočevar se bo srečal z birmanci, starši in botri v ponedeljek, 15. aprila, ob 18. uri v cerkvi.
Družine birmancev boste očistile cerkev v petek,13.4. ob 8.15.
• Birmanska slovesnost bo v soboto, 20. aprila, ob 10. uri.
• Romanje birmancev v Medžugorje bo v soboto, 27. aprila. Odhod
avtobusa izpred cerkve ob 5. uri in povratek v ponedeljek, 29. aprila v večernih urah.

2. REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV bo v nedeljo, 14. aprila, ob 15. uri v Predosljah. Sodeloval bo tudi Sončni žarek iz naše župnije. Vabljeni k poslušanju.

3. SREČANJE DRUŽIN LJUBLJANSKE NADŠKOFIJE bo v soboto, 20. aprila, na Brezjah, od 14.00 do 17.00. Geslo srečanja je »Vzemi Boga zares!«. Srečanje bo imelo družinski značaj. Pripravljen bo program za starše in otroke različnih starosti. Ob 16.00 bo sv. maša pod šotorom, ki jo bo vodil nadškof msgr. Stanislav Zore. Vse družine so prav lepo povabljene.

4. ŠMARNIČNA POBOŽNOST V MAJU bo potekala v dveh oblikah:
ob 18. uri za otroke (brez maše). Te šmarnice bodo oblikovale in vodile mlade mamice. Starši, spodbudite svoje otroke, da se bodo radi udeležili šmarnic in kolikor je možno, tudi vi prihajajte z njimi. Na privlačen način bodo otroci odkrivali pomen molitve. Prvi dan (sreda) začnemo s sv. mašo ob 19. uri.
pri redni sv. maši za odrasle. Predstavljeno bo življenje Božje služabnice Cvetane Priol.

5. OBNOVA POSVETITVE JEZUSOVEMU IN MARIJINEMU SRCU bo v ponedeljek, 13. maja. Vabljeni tudi tisti, ki se še niste posvetili, da stopite na pot priprave. Iz izkušnje pravim, da to prinaša velik blagoslov v življenje vsakega človeka in celotne skupnosti. Kdor se želi na novo posvetiti, naj do 4. maja sporoči svoje podatke (ime, priimek in naslov). Devetdnevnico bomo začeli v soboto, 4. maja.

6. DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204

7. WC v cerkvi je odprt med nedeljskimi in prazničnimi mašami; med delavniškimi mašami dobite ključ v zakristiji.

8. URADNE URE: ponedeljek: 8.00 – 10.00; torek: 17.00 – 18.00; petek: 10.00 – 12.00

Izdal:

ŽU KR-Šmartin
Odgovarja: Bojan Likar, župnik
tel. 04 270 11 10 ali 041 545 258

MAŠNI NAMENI so v MARTINU v PDF obliki
(odprite ali prenesite)

OPOMBA: Pri mašnih namenih sta največkrat zapisana vsaj dva namena, čeprav mašujem sam. Oba tudi imenujem pri sv. maši. Ker duhovnik enkrat lahko opravi le en namen,  enega oddam duhovnikom, ki nimajo svojih mašnih namenov. Zagotavljam vam, da so vsi mašni nameni opravljeni. To je namreč duhovnikova velika skrb in odgovornost.