Martin, leto XXXIX, številka 11

MOLITEV OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA

O Bog, Tolažnik Sveti Duh, razsvetli nam pamet, da se bomo lahko učili, kar nam je potrebno za sedanje življenje in večnost. Vodi naša srca, da bomo starše in učitelje spoštovali, ljubili in poslušali. Utrdi nam voljo, da bomo njihove nauke in opomine radi spolnjevali. Odvrni od nas vse, kar te žali, in navdihuj nas k vsemu, kar je tebi všeč. Daj našemu delu svoj blagoslov, da bomo svoje dolžnosti zvesto spolnjevali in zaslužili večno srečo v nebesih. Amen.

VEROUČNO LETO 2022/23

 • VPIS OTROK za vse razrede bo v ponedeljek, 5. 9. od 8. do 12. ure in v torek, 6. 9. od 14. do 18. ure. Pri vpisu boste prejeli vse potrebne pripomočke in poravnali prispevek za stroške verouka, ki znaša: za prvega otroka 30 €, za drugega 20 €, za vsakega nadaljnjega pa nič. Če otroka vpisujete v 1. razred, prinesite s seboj Družinsko knjižico. K vpisu pridite tudi starši, ki vpisujete otroka za predšolski verouk v Katehezi Dobrega Pastirja.
 • SV. MAŠA OB ZAČETKU VEROUČNEGA LETA bo v nedeljo, 11. 9. ob 10. uri.  Otroci prinesite s seboj šolske torbe, da jih bomo blagoslovili. Pri tej maši se bodo predstavili tudi letošnji birmanci. Letošnja novost je, da bo po tej maši še potekal program za otroke in za starše približno do 14.00. Več o tem boste prebrali na posebnem listu, ki ga boste dobili pri vpisu.
 • VEROUK se bo začel v tednu po 11. 9.. Otroci boste opravili sv. spoved, mlajši pa boste imeli uvodno veroučno srečanje.

URNIK VEROUKA

1. razred: sreda ob 14.30
2. razred: ponedeljek ob 14.00
3. razred: torek ob 14.00
4. razred: petek ob 14.00
5. razred: ponedeljek ob 14.00
6. razred: četrtek ob 14.00
7. razred: torek ob 14.00
8. razred: četrtek ob 14.00
9. razred: sreda ob 14.00

KDP:

1. stopnja: sobota ob 9.00;
2. stopnja: ponedeljek ob 13.30 in 15.30;
3. stopnja: torek ob 13.30 in sreda ob 15.30;
4. stopnja: torek ob 15.30.

CENA VEROUČNIH PRIPOMOČKOV

Delovni zvezek za prve tri razrede stane 12 €, učbenika ne potrebujejo.
Učbeniki od 4. do 8. razreda stanejo 9,50 €, delovni zvezki 7,50 €.
Otroci od 1. do 8. razreda imajo tudi liturgični zvezek, ki stane 4 €.
9. razred po birmi nima veroučnega učbenika, ampak si teme oblikujejo v dogovoru s katehetom.

Zelo priporočljivo je, da za otroke do 6. razreda naročite revijo Mavrica, za večje otroke pa revijo Najst. Starši, premislite, s čim se hranijo vaši otroci!

S P O R O Č I L A !

 1. BOGOSLOVEC Matija Glob bo z začetkom septembra prišel na pastoralno prakso v našo župnijo. Z nami bo vse vikende ko konca maja 2023. Radi ga sprejmimo v naše občestvo.
 2. KRŠČEVANJE OTROK bo 4. septembra; priprava staršev in botrov pa v soboto, 3.9. ob 20.00 v župnišču.
 3. SEJA ŽPS bo v ponedeljek, 5. septembra, ob 19.45 v župnišču.
 4. PROCESIJO Z MARIJINIM KIPOM bomo imeli v sredo, 7.9. po maši.
 5. PEŠ ROMANJE NA BREZJE z birmanci, starši in botri bo v soboto, 10.9. Dobimo se ob 5.00 v naši cerkvi. Na Brezjah bo sv. maša ob 10.00; pridružili se bomo molitvi za nove duhovne poklice. Za povratek poskrbite sami.
 6. Z NEDELJO MLADIH (11.9.) se začne teden mladih, ki se bo zaključil s Stično mladih (17.9.). V okviru tega tedna bomo imeli v soboto, 10.9. po maši srečanje animatorjev. Pripravili se bomo na Stično mladih.
 7. BIRMANSKA DEVETDNEVNICA se bo začela v petek, 16.9. ob 19.00.
 8. NEDELJA SVETNIŠKIH KANDIDATOV bo 18.9. ob 15.00 v ljublj. stolnici
 9. DEKAN. SREČANJE MINISTRANTOV bo v soboto, 24.9. v Naklem.
 10. SLOVESNOST SV. BIRME bo v nedeljo, 25.9. ob 10.00.

++++ OSNOVNE INFORMACIJE ++++

 • KRŠČEVANJE OTROK je redno vsako prvo nedeljo v mesecu, priprava staršev in botrov pa v soboto pred krstno nedeljo.
 • BOTRI pri krstu ali pri birmi so lahko tisti, ki so prejeli zakramente uvajanja (krst, obhajilo in birmo), ne živijo v izven zakonski ali zgolj civilno zakonski skupnosti in se trudijo živeti po veri (hodijo ob nedeljah k sv. maši in prejemajo zakramente).
 • MOŽNOST ZA SPOVED je vsak četrtek po maši, petek pol ure pred mašo in v nedeljo pol ure pred prvo mašo. Za spoved lahko pokličete tudi po telefonu.
 • BOLNIKE obiskujem vsak prvi petek v mesecu, v nujnih primerih pa kadarkoli. Lepo prosim, da me povabite k bolniku, kadar je resno bolan, ker v tem stanju najbolj potrebuje milost odpuščanja in Božjo pomoč v preizkušnjah.
 • DAR ZA ŽUPNIJO lahko nakažete na TRR: 0433-1000-2962-204
 • URADNE URE so med počitnicami po vsaki sv. maši.

Izdal:

ŽU KR-Šmartin
Odgovarja: Bojan Likar, župnik
tel. 04 270 11 10 ali 041 545 258

MAŠNI NAMENI so v MARTINU v PDF obliki
(odprite ali prenesite)