Martin, leto XXXIX, številka 9

KRIŠTOFOVA NEDELJA

KRIŠTOFOVO NEDELJO bomo obhajali 24. julija. Že v soboto zvečer in v nedeljo po sv. maši bomo blagoslovili naša vozila (vse, kar boste pripeljali). V zahvalo za srečno prevožene kilometre bomo radi darovali za MIVO – misijonska vozila za naše misijonarje. Naj povem, da se pri tej akciji vsako leto zelo izkažemo …

G. STANKO DOLŠAK SE POSLAVLJA

Sredi letošnjega julija nas zapušča g. Stanko in odhaja v dom za upokojene duhovnike na Trnovem v Ljubljani. Že nekaj časa ugotavlja, da mu pojemajo življenjske moči in da ne more več zagotavljati pastoralne pomoči v naši župniji, zato se je tako odločil v pogovoru z g. nadškofom.

Stanko je prišel v našo župnijo julija 2006. Prva leta je tukaj bival in pomagal pri pastoralnem delu; za vikende pa je pomagal bratu v župniji Reteče. Po bratovi smrti leta 2015 pa je bil uradno imenovan za duhovnega pomočnika v naši župniji.

Stankota ste že kmalu z veseljem sprejeli, se z njim veliko pogovarjali in sodelovali. Občudovali smo njegovo modrost, znanje, obzirnost in izredno pozornost do vsakega človeka. Kot velik poznavalec liturgičnih navodil je rad svetoval vsem, ki ste sodelovali pri bogoslužju. Posebno veselje mu je bilo spovedovanje. Pred vsako sv. mašo ste imeli možnost opraviti sv. spoved. Tudi v župnišču je bilo prijetno bivati z njim, se z njim pogovarjati in moliti skupaj z njim. Za vse njegovo delo, molitve in spodbude smo mu iskreno hvaležni.

Z dekretom z dne 1.6.2022 g. nadškof Stanislav Zore g. Stankota razrešuje službe duhovnega pomočnika v župniji Kranj-Šmartin in ga 15.7.2022 sprejema v duhovniški dom v Ljubljani. V dekretu ga prosi, da svojo molitev in trpljenje podarja za blagoslov dela in življenja vse nadškofije. Naj bo v to molitev vključena tudi naša župnija.

Stanko, ko si mi tisto jutro povedal, da letos odhajaš od nas, nekaj časa sploh nisem dojel, kaj to pomeni, šele potem sem začel stvar premlevati v sebi. Odlično sva se razumela in sodelovala v delu za župnijo. So stvari, ki jih človek težko razume in še težje sprejme. Toda tudi v tem vidim Božjo voljo in zaupam, da bo Gospod tudi v bodoče za vse poskrbel. Hvala ti za prijateljstvo, pogovore, tvoj humor in izredno znanje, s katerim si bogatil vsakogar, s katerim si se pogovarjal. Tudi farani so te imeli radi. Naj bo to tudi za njih spodbuda, da bodo še rajši sodelovali v skrbi za župnijo in za rešitev duš.

PASTORALNE SPREMEMBE Z ODHODOM G. STANKOTA

Na nadškofiji sem prosil, da bi dobili kakšnega drugega duhovnega pomočnika, pa so mi odgovorili, da ga v tem trenutku nimajo. Torej bom ostal sam in še bolj bo prišlo do izraza to, kar je veljalo v apostolski dobi: apostoli naj se posvetijo oznanjevanju in podeljevanju zakramentov, druga opravila pa naj prevzamejo laiki. In teh opravil je v naši župniji veliko (pisarna, zakristija, organizacija raznih dogodkov…). Precej časa mi vzame tudi služba dekana (vsakoletne vizitacije po vseh župnijah, organizacija in vodenje duhovniških srečanj, vodenje bogoslužij ob kakšnih posebnih dogodkih po župnijah)…; animator za mlade v dekaniji in sodelovanje v odborih na ravni nadškofije.

Razmere mi torej narekujejo, da moram način pastorale spremeniti, da bi mogel tudi v novih razmerah poskrbeti za osnovne potrebe vernikov in gledati tudi na ohranitev zdravja. Prosim vas, dragi šmartinski farani, sprejmite te spremembe dobrohotno in upoštevajte, da ne moremo gledati le na osebne potrebe in koristi, ampak na potrebe celotne župnije.

S 17. julijem nastopajo naslednje spremembe:
  1. Nedeljska večerna maša se ukinja. Možnost večerne maše je v Kranju.
  2. Ob ponedeljkih in sredah odpade večerna maša, ker je maša zjutraj. Naročajte tudi mašne namene za zjutraj.
  3. V juliju in avgustu bodo delavniške večerne maše ob 20. uri, ostale mesece pa tako, dot doslej.
  4. Na podružnicah se nekatere maše ukinjajo. Ostali bodo godovni dnevi zavetnikov podružnic in žegnanja (razen v cerkvi sv. Jerneja, kjer so sv. maše namesto v farni cerkvi) in še kakšna sv. maša po dogovoru. Boste pa morali poskrbeti za pripravo bogoslužnega prostora in za sodelavce.
  5. Možnost za spoved bo: četrtek po sv. maši, petek pol ure pred mašo in nedelja pol ure pred prvo mašo. Če niste obremenjeni s predsodkom do svojega župnika, boste lahko prišli k spovedi, drugače boste pa šli k spovedi drugam. Občasno (pred prazniki) bom povabil tudi spovednika od drugod. Lahko se najavite tudi po telefonu za spoved v župnišču, posebej pred krstom otroka, pred poroko, ali pred pogrebom koga od vaših bližnjih. Poskrbimo, da ne bi nevredno in nepripravljeni prejemali sv. obhajila.
  6. Četrtkovo molitev po maši boste vodili verniki sami.
  7. V zakristiji je nujno potreben mežnar. Ker bo enega težko dobiti, se dogovarjamo s štirimi, ki bi prevzeli skrb za zakristijo po en teden v mesecu.
  8. Pri mašnih namenih bosta največkrat zapisana dva namena in oba bom tudi imenoval pri sv. maši. Ker duhovnik enkrat lahko opravi le en namen, bom enega oddal duhovnikom, ki nimajo svojih mašnih namenov. V nekaterih primerih smo tako delali že doslej.
  9. Iščemo nekoga, ki bi pisal župnijski list – Martina. Ta mi vzame približno en dan časa. Odslej ga bomo izdajali enkrat mesečno.
  10. Birma se prestavlja na dve leti in sicer v spomladanskem času (konec 8. in 9. razreda), tako, kot jo je že doslej imela večina župnij.

PREBERITE VEČ V MARTINU V PDF OBLIKI
(odprite ali prenesite)