Župnija Kranj Šmartin

Kratka zgodovina župnije

Župnija spada med najstarejše na slovenskih tleh, saj je ohranjena listina, s katero je 24. novembra 1002 rimsko-nemški kralj Henrik II. Loškemu gospostvu freisinških škofov  pridružil svojo posest Stražišče. Ta posest je bila tedaj tudi v cerkvenoupravnem pogledu že urejena. Oboje: tako naselje Stražišče, kot župnija sv. Martina, pa je obstajalo že pred tem datumom darilne listine in je leto 1002 le mejnik v več kot tisočletni zgodovini Stražišča in župnije Šmartin pri Kranju.

Zgodovinski viri potrjujejo, da je bila na tem območju že v 2. polovici 10. stoletja urejena temeljna župnijska organizacija, kar pomeni, da je šmartinska župnija nastala že v tem času. Njena izhodišča pa so še starejša in segajo v čas dejavnosti oglejskih misijonarjev po letu 800.

Župnijska cerkev

Prvotna cerkev je stala poleg starega mostu preko Save, blizu sedanje železniške postaje (prva cerkev je bila verjetno zgrajena že v začetku 6. stoletja, na kar so ob izkopavanju leta 1977 opozorili arheologi).

V začetku 18. stoletja je obstoječa cerkev postajala pretesna, načenjal jo je zob časa, občasno jo je ogrožala tudi narasla reka Sava. Tako so Šmartinci začeli misliti na gradnjo nove cerkve v Stražišču, za katero je načrt pripravil arhitetkt Gregor Maček. Nova cerkev, ki meri po dolžini 36,35 m in po širini 14,80 m, je bila posvečena 13. oktobra 1737.